Naujienlaiškis

Kontaktai

Didžioji g. 36, 57257 Kėdainiai
Tel. (8 347) 5 15 00
Tel. (8 347) 6 71 53
Mob. tel. 370 699 59 728
Faks. (8 347) 6 71 54
El. paštas: hotel@grejausnamas.lt
Istorija

XV – XVIII a. tūkstančiai škotų, ieškodami laimės, emigravo į Šiaurės ir Vidurio Rytų Europą. Jie apsistojo Švedijoje, Prūsijoje, Lenkijoje.

Nuo 1630 metų škotai apsigyveno Kėdainiuose. Čia jie tapo svarbiais miesto ekonominio gyvenimo dalyviais, miesto magistrato ir evangelikų reformatų bendruomenės nariais. Istoriniai šaltiniai byloja, kad nuo škotų atvykimo į Kėdainius 1630 metais iki jų bendruomenės sunykimo 1750 metais, mieste gyveno apie 130 škotų giminių atstovai.

Pastatas Kėdainiuose, kuriame įsikūrė viešbutis nuo XVIII a. pradžios iki XVIII a. vidurio priklausė Kėdainių magistrato vaito teismo nariui, suolininkui škotui Jokūbui Grėjui (Jacob Gray).

1727 ir 1730 metais Jokūbas Grėjus su kitais Kėdainių miestiečiais škotais vyko į Angliją rinkti lėšų nuskurdusiems Kėdainių škotams.

Didžioji gatvė 1935 m.

1731m. Jokūbas Grėjus kartu su dar aštuoniais Kėdainių magistrato nariais škotais įkūrė Societatis Commerciorum – Komercijos draugiją. 1735 m. jis nuomojo vieną iš Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios krautuvių, o 1739 m. Kėdainių miesto inventoriaus sąraše, Didžiojoje gatvėje, yra paminėti du jo valdyti mūriniai namai. Be to, Jokūbas Grėjus ir toliau buvo aktyvus miesto bendruomenės narys, nes 1741 m. paminėtas kaip vienas iš Kėdainių magistrato burmistrų. Tai buvo paskutinis Jokūbo Grėjaus paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. 1765 m. šis pastatas jau priklausė Kėdainių burmistrui J.Valentinovičiui, tačiau miesto inventoriaus sąraše dar tebebuvo, vadinamas Grėjaus mūriniu namu – kamienica grejowska.

2006 metais lapkričio 24 dieną duris atvėrė Viešbutis – restoranas “Grėjaus Namas”.